Soutěž v německém jazyce Tisk

soutez v nemeckem jazyce V lednu 2019 se uskutečnilo školní kolo soutěže v německém jazyce. V kategorii žáků 7. ročníku, kteří se začali druhý cizí jazyk učit v tomto školním roce, se na 1. místě umístila Lenka Zembolová ze 7.A, druhé místo obsadil Vojtěch Pamrok ze stejné třídy, třetí byl Radek Jančička ze 7.B. V kategorii žáků 8. a 9. ročníku bylo pořadí nejlepších následující: 1. místo – Matěj Gruszkowski z 9. A, 2. místo – Marcus Janura – 9. A, 3. místo – Tomáš Klein – 8.A. Nejúspěšnějším blahopřeji, všem účastníkům děkuji za snahu a Matěji Gruszkowskému přeji mnoho zdaru v okresním kole v únoru 2019.

Mgr. Dagmar Prusová