ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné

Vzkazníky

Ve vzkazníku naleznete poslední aktuální informace o dění ve školce. Přispívat do vzkazníku mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Vzkazník MŠ Petrovice

Vzkazník MŠ Marklovice

Vzkazník MŠ Závada


Designed by:
Terénní exkurze v „Zeleném centru“ Třanovice PDF Tisk Email

terenni exkurze v zelenem centru tranovice Dne 30. 4. 2019 se žáci sedmého a osmého ročníku v rámci přírodovědného praktika vypravili na terénní exkurzi do ekocentra Třanovice. Zvolili jsme si program s názvem „VODA V KRAJINĚ". Toto téma je dnes velmi důležité a my jsme měli možnost poznat v praxi, jak v obci Třanovice dokázali využít revitalizaci nevyužitých zemědělských ploch a navrátit kus přirozené krajiny, tak aby opět dokázala zadržovat vodu v krajině přirozeným způsobem.

V roce 2014 byly na území obce Třanovice obnoveny Kapplovy rybníky a zbudovaná zcela nová vodní nádrž „U křižovatky". Tato obnovená vodní nádrž na toku Mušalec plní funkci protipovodňovou, protierozní a krajinotvornou. Boční odtoková vodní nádrž slouží k zadržení vody v krajině, ke snížení kulminací průtoků v toku Mušalec a následně i v řece Stonávce, zároveň dochází k omezení erozního ohrožení pozemků a ke zpomalení plošného povrchového odtoku. Spolu s přilehlým lesním komplexem a potokem včetně zachování starých dubů na původní hrázi přispívá ke zvýšení biodiverzity a ke zkvalitnění životního prostředí v obci Třanovice. Okolí nádrže bylo doplněno výsadbou vhodných druhů místních dřevin (javor, jasan, olše, vrba, střemcha) a keřů tak, aby nádrž byla co nejlépe začleněna do biokoridoru podél řeky Stonávky. Rybník vytváří vhodné prostředí pro rozvoj společenstev vodních a mokřadních rostlin a živočichů a posiluje ekologickou stabilitu území. Na jeho hladině je vybudován pozorovací přístřešek ke sledování přírody a živočichů.

My jsme se po prezentaci a filmu k danému tématu vypravili na procházku k obnoveným Kapplovým rybníkům a nově zbudované nádrži „U křižovatky". Žáci sledovali faunu a flóru z dřevěných přístřešků a u každé tabule plnili drobné úkoly. V nivě Stonávky jsme prošli Lesoparkem, kde jsme si zopakovali a pojmenovali zeleň, která nás obklopovala. Moc se nám líbilo, že jsou zde vybudovány místa vhodná k pozorování a k odpočinku. Fotografie zde.

Mgr. Jana Mühldorfová

 

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:

- Odborná učebna chemie při ZŠ Petrovice u Karviné (IROP)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (OP VVV)

- Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné (Nadace ČEZ)

Vytvoření pracovního místa – vrátný (OPZ)

- Sportovní příměstský tábor 2018 - 2020 (OPZ)

- Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

Cambridge English

cambridge-logo-500px

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole.

Podrobnosti zde.