Přehled dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020 Tisk

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Petrovice u Karviné najdete v příloze.