Bobřík informatiky 2019 Tisk

bobrik cz Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů.
Vzhledem k požadavkům GDPR na ochranu osobních údajů soutěžících se nevytváří celostátní pořadí. V příloze naleznete školní pořadí úspěšných řešitelů v jednotlivých kategoriích.

Mgr. Daniela Ježíková