ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné

Vzkazníky

Ve vzkazníku naleznete poslední aktuální informace o dění ve školce. Přispívat do vzkazníku mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Vzkazník MŠ Petrovice

Vzkazník MŠ Marklovice

Vzkazník MŠ Závada


Designed by:
Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy PDF Tisk Email

Milí žáci, vážení rodiče, v souvislosti s novým nařízením Vlády České republiky Vás tímto informujeme:
Od pondělí 8. 6. obnovujeme výuku na II. stupni ZŠ a tím je žákům umožněna osobní přítomnost ve škole. Budou probíhat konzultace navazující na vzdělávání žáků na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020 a socializační aktivity.
Každá skupina žáků 2. stupně bude o maximálním počtu 15 žáků.
Žáci 6. ročníku budou mít možnost navštěvovat školu v úterý a čtvrtek.
Žáci 7. a 8. ročníku budou mít možnost navštěvovat školu v pondělí, středu a pátek.
Pravidla:
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Pohyb žáků před vstupem do školy:
- Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Vstup do školy
- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Pravidla pro pobyt ve třídě
- Po příchodu do třídy, musí každý žák si umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.
- Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že složení skupin žáků se může měnit, při dodržení počtu 15 žáků. Bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.
- V průběhu pobytu ve třídě rozhodne pedagogický pracovník, zda žáci jsou povinni nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
Výuka žáků
- Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
- Časový rozsah bude 5 vyučovacích hodin.
- Žáci se budou učit podle upraveného rozvrhu, se kterým budou seznámeni v den nástupu do školy 8. 6. 2020.
Další informace
- Školní stravování (obědy) bude umožněno v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznaku COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
- Zákonný zástupce je povinen vyplnit Čestné prohlášení a zaslat ho třídní učitelce nebo doručit do školy nejpozději v den nástupu do školy (vytištěné prohlášení je možné vyzvednout také na vrátnici školy a vyplněné vhodit do schránky školy). Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.

 

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:

- Odborná učebna chemie při ZŠ Petrovice u Karviné (IROP)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (OP VVV)

- Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné (Nadace ČEZ)

Vytvoření pracovního místa – vrátný (OPZ)

- Sportovní příměstský tábor 2018 - 2020 (OPZ)

- Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

Cambridge English

cambridge-logo-500px

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole.

Podrobnosti zde.