Bobřík informatiky 2020 Tisk

bobrik informatiky Soutěž Bobřík informatiky je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodů. Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 192 bodů. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů (tedy polovinu maximálního zisku).

Letos Bobřík informatiky umožnil žákům soutěžit z domova. V kategorii Mini (4. a 5. třída) získali nejvíce bodů B. Veislíková (160 b.), K. Kubánková (148 b.) a D. Kubánek (134 b.). V kategorii Benjamín (6. a 7. třída) se na prvních třech místech umístili S. Gamrotová a V. Huňařová (obě 176 b.), P. Žyla (164 b.) a L. Buřík (156 b.). V nejstarší kategorii Kadet (8. a 9. třída) byli nejúspěšnější E. Maslowská (172 b.), J. Golasowski (157 b.) a R. Jančička (148 b.). Gratulujeme všem úspěšným řešitelům.

Mgr. Daniela Ježíková