Čteme rádi - Závada Tisk

cteme radi zavada V měsíci březnu probíhaly v naší škole nejrůznější akce zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti a zvýšení zájmu dětí o knihy. V odpoledním setkání s dětmi a rodiči jsme procvičovali své mozky nad křížovkami, přesmyčkami, hádankami a náročnějšími texty. V místní knihovně jsme se setkali s paní spisovatelkou Petrou Braunovou, která dětem velmi poutavě povídala, jak vznikají knížky, a kdo všechno se na tom podílí. Setkání to bylo moc příjemné. Poté jsme navštívili knihovnu, paní knihovnice nám všechno ukázala a děti si mohly samy půjčovat knížky a číst si.

 

Celé měsíční snažení jsme zakončili již tradiční Nocí s Andersenem. Pro děti byl připravený pestrý program zaměřený na roční období a knihy Ondřeje Sekory a Františka Nepila. Luštily kvízy a hádanky, poznávaly ptáky, vařily špagety, zachraňovaly plyšáky na stezce odvahy a nechyběla ani půlnoční procházka a popůlnoční kino. Děkujeme za návštěvu panu starostovi, který nejen četl a luštil s námi, ale také obdaroval děti knihami a dárky. Díky patří také hodným rodičům ze SRPŠ, kteří pro děti zajistili dárky na památku a postarali se také o dobrou snídani. Snad jsme dětem předali dost námětů a budou mít ke knížkám zase o pár kroků blíže. Fotografie zde.

Mgr. Andrea Kupčáková