Přijímací řízení žáků na střední školy ve školním roce 2019/2020 Tisk

Ve školním roce 2019/2020 ukončilo docházku na naší škole 33 žáků devátého ročníku. Z tohoto celkového počtu bylo 26 žáků přijato ke studiu, které bude ukončeno maturitní zkouškou – 6 žáků bylo přijato na gymnázium a 20 žáků na různé typy středních škol s maturitou. Z pohledu zastoupení soukromých a státních středních škol se bude vzdělávat 7 žáků na soukromých a 19 na státních středních školách s maturitou. 7 žáků nastoupí po prázdninách do učebních oborů. Z maturitních oborů se žáci zaměřili na gymnázium, elektrotechniku, strojírenství, předškolní a mimoškolní pedagogiku, ekonomiku, informační technologie, obor praktická sestra, polygrafii, fotografii a média, hotelnictví a masérskou činnost. V rámci učebních oborů můžeme jmenovat obor mechanik – opravář motorových vozidel, karosář, kuchař-číšník a truhlář. 

Všem žákům, kteří se v tomto školním roce loučí s naší základní školou, přeji mnoho osobních i studijních úspěchů.

Mgr. Dagmar Prusová