ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné

Vzkazníky

Ve vzkazníku naleznete poslední aktuální informace o dění ve školce. Přispívat do vzkazníku mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Vzkazník MŠ Petrovice

Vzkazník MŠ Marklovice

Vzkazník MŠ Závada


Designed by:
Akce ZŠ Petrovice 2019/20
Informace pro rodiče a žáky 9. tříd PDF Tisk Email

Vážení rodiče, milí žáci 9. tříd

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.04.2020 je od 11.05.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Docházka do školy nebude povinná. Při rozhodování, zda mají do školy děti přijít, je nutné zvážit, zda nežijí ve společné domácnosti s rizikovou osobou ohroženou koronavirem.

Pravidla:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška").

- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pohyb žáků před vstupem do školy:

- Zakrytí úst a nosu rouškou.

- Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Vstup do školy

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Pravidla pro pobyt ve třídě

- Po příchodu do třídy si musí každý žák umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.

- Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že složení skupin žáků je neměnné. Bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.

- V průběhu pobytu ve třídě rozhodne pedagogický pracovník, zda žáci jsou povinni nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.

- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Výuka žáků 9. ročníku

- Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky (matematika, český jazyk a literatura). Cílem je příprava na přijímací zkoušku.

- Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

- Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

- Časový rozsah bude 4 vyučovací hodiny (7,45 – 11,25) ve dnech pondělí, středa a pátek. V případě, že budou dvě skupiny, bude zajištěno, že se žáci nepotkají ve společných prostorách školy.

Další informace

- Školní stravování (obědy) bude umožněno v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními až od 25. 5. 2020

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznaku COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

- Zákonný zástupce je povinen vyplnit Čestné prohlášení a zaslat ho třídní učitelce nejpozději do pátku 8.5. (Vytištěné prohlášení je možné vyzvednout od středy 6. 5. také na vrátnici školy a vyplněné vhodit do schránky školy). Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.

 
Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 PDF Tisk Email

zapis do zs Ředitel školy Základní a Mateřská škola Petrovice u Karviné, p.o., vyhlašuje termín zápisu do prvních tříd v termínu:
1. dubna 2020 až 30. dubna 2020

Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku včetně dětí, jímž byl odložen začátek školní docházky o rok. Dále se týká dětí, které žádají o předčasný nástup plnění školní docházky.

Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole.

1. Zákonný zástupce vyplní a doručí tyto dokumenty:

a) pokud žádá o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ
Zápisní list pro školní rok 2020/2021 (napsat budovu školy, kam se hlásí – Petrovice, Marklovice, Závada)
Doloží kopii rodného listu dítěte.

b) pokud žádá o odklad povinné školní docházky:

Zápisní list pro školní rok 2020/2021
Žádost o odklad povinné školní docházky
Doloží doporučení PPP nebo SPC + doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud doporučení nemá: správní řízení se odloží do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Nejpozději však do 31. 8. 2020.
Doloží kopii rodného listu dítěte.

c) pokud žádá o předčasný nástup dítěte k plnění školní docházky:

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ
Zápisní list pro školní rok 2020/2021 (napsat budovu školy, kam se hlásí – Petrovice, Marklovice, Závada)
Doloží kopii rodného listu dítěte.
Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (podmínkou přijetí dítěte narozeného v období
od září 2020 do konce prosince 2020)
Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení + doporučení odborného lékaře (podmínkou
přijetí dítěte narozeného od ledna 2021 do konce června 2021)

 

2. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj.
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) doručit následujícími způsoby:

a) Datovou schránkou – datová schránka školy je: dakmghj
b) E-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
c) Poštou na adresu školy:
ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné, p.o.
Petrovice u Karviné 186
735 72
d) Vhozením do schránky školy v budově Základní školy Petrovice.
e) Osobně - jen ve výjimečných případech, když si rodič nemůže zajistit kopii rodného listu. V tom případě se domluví s paní Krejčovou na čísle 723 537 649 ve dnech pondělí, středa a pátek od 8,00 do 11,00 hodin.

3. Zákonný zástupce následně obdrží oznámení o založení spisu ve smyslu správního řízení a
v souladu se Správním řádem. Součástí bude přidělení registračního čísla, pod kterým bude spis veden.

4. Po ukončení zápisového období (po 30. dubnu) bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod evidenčními čísly na webových stránkách školy.

5. V případě nejasností, dotazů je možno kontaktovat paní učitelku Pavlínu Ochodkovou na čísle: 731 181 722 ve dnech pondělí, středa a pátek od 9,00 do 15,00 hodin.

 
Změna provozu sekretariátu školy PDF Tisk Email

Úřední hodiny budou pouze v pondělí, ve středu a v pátek, vždy od 8:00 do 11:00 hodin. V případě potřeby je možné se domluvit telefonicky na čísle 723 537 649 (p. Krejčová).

 
Aktuální informace pro rodiče PDF Tisk Email

Od středy 18. 3. 2020 do odvolání budou uzavřeny mateřské školy v Petrovicích u Karviné.

Rodiče, kteří pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil a potřebují zajistit péči o děti ve věku od 3 do 10 let, oznámí tuto skutečnost do úterý 17. 3. 2020 na sekretariátu školy. V případě zájmu o hlídaní dětí těchto rodičů bude zajištěn provoz v budově školy a školky v Petrovicích.

Do odvolání bude omezen provoz sekretariátu školy. Úřední hodiny budou od 8:00 do 11:00 hodin. V případě potřeby je možné se domluvit telefonicky na čísle 723 537 649 (p. Krejčová).

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení lze získat v MŠ nebo na sekretariátě školy.

 
Informace pro rodiče PDF Tisk Email

Od 16. 3. 2020 budou mít žáci 2. stupně na svých účtech v Bakalářích zadání pro domácí práci v jednotlivých předmětech.

Rodiče žáků 1. stupně dostanou přístup do systému Bakaláři od třídních učitelek. Prosíme, kontaktujte třídní učitelky svých dětí prostřednictvím e-mailu pro přesnější informace.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 3 z 13

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:

- Odborná učebna chemie při ZŠ Petrovice u Karviné (IROP)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (OP VVV)

- Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné (Nadace ČEZ)

Vytvoření pracovního místa – vrátný (OPZ)

- Sportovní příměstský tábor 2018 - 2020 (OPZ)

- Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

Cambridge English

cambridge-logo-500px

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole.

Podrobnosti zde.