Výsledky jazykových zkoušek Cambridge Tisk
05.09.2022 06:18

V květnu minulého školního roku proběhly opět jazykové zkoušky z anglického jazyka – Cambridge „KET FOR SCHOOLS". Jako obvykle příprava žáků 9. ročníku probíhala formou distančního kroužku pod vedením učitelky anglického jazyka, paní Renáty Sikorové. Zkouška proběhla na jazykové škole Cloverleaf Ostrava a zúčastnilo se jí pět žáků, z toho čtyři žáci svým vynikajícím výsledkem získali úroveň B1 podle evropského referenčního rámce pro hodnocení úrovně jazyka.
Všichni žáci získali certifikát, všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším vzdělávání.

Ing. Renáta Sikorová