ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné
Historie PDF Tisk Email

Letmý pohled do historie i současnosti

 
Obec Petrovice u Karviné vznikla v roce 1952 , a to sloučením čtyř samostatných vesnic - Dolních Marklovic, Petrovic, Prstné a Závady. V současné době má kolem 4,5 tisíc obyvatel.
 
petrovicka_skola Do vzniku samostatného Československa v těchto obcích neexistovala česká škola.
Podle historických pramenů v Petrovicích vznikla triviální škola koncem 18. století. Vyučovalo se v ní moravsky, od 50. let 19. století polsky. České školství vzniklo ve dvacátých letech 20. století. Prudký jeho rozvoj ukazují následující údaje:
1. září 1921 - byla otevřena Česká státní menšinová škola obecná v Petrovicích
11. května 1923 - byla otevřena Obecná škola v Závadě
1. října 1923 - byla otevřena Mateřská škola matiční v Dolních Marklovicích
1. září 1924 - byla otevřena Obecná škola v Dolních Marklovicích
1. září 1925 - byla otevřena Mateřská škola matiční v Petrovicích
7. září 1925 - byla předána do užívání nová budova Obecné školy v Petrovicích
zavada 8. srpna 1926 - byla předána do užívání nová budova Obecné školy v Závadě
15. srpna 1926 - byla předána do užívání nová budova Obecné školy v Dolních Marklovicích marklovice
28. srpna 1927 - byla otevřena Mateřská škola matiční v Závadě
1. září 1927 - byla otevřena Mateřská škola v Petrovicích
1. září 1927 - byla otevřena Lidová škola hospodářská v Petrovicích
8. října 1927 -byla otevřena v Prstné expozitura (pobočka) Obecné školy v Petrovicích
10. listopadu 1927 - byla otevřena Mateřská škola v Prstné (státní)
28. srpna 1928 - byla otevřena expozitura Obecné školy v Dolních Marklovicích v lokalitě u kostela.
21. března 1929 - část zámečku v Prstné byla předána do používání Měšťanské školy v Petrovicích
1. září 1929 - byla otevřena Mateřská škola v Dolních Marklovicích (státní)
1. září 1929 - byla otevřena Mateřská škola v Dolních Marklovicích (státní) - u kostela
1. října 1929 - byla otevřena v Petrovicích expozitura Hudební školy Slezské matice osvěty lidové v Novém Bohumíně
Počet žáků v českých školách na území dnešních Petrovic rychle rostl: ve školním roce 1921/1922 ve dvou třídách Obecné školy v Petrovicích bylo 71 žáků, ve školním roce 1934/1935 ve 20 třídách čtyř škol 596 žáků.
Současná Základní škola v Petrovicích u Karviné jako nově utvořený právní subjekt vznikla k 1. lednu 2003. Její součástí jsou bývalá Základní škola v Závadě, Mateřská škola v Petrovicích, Mateřská škola v Dolních Marklovicích, Mateřská škola v Závadě, Školní jídelna v Petrovicích a Školní jídelna v Dolních Marklovicích.
V budově petrovické základní školy je odloučené pracoviště Základní umělecké školy v Karviné.
 

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:

- Odborná učebna chemie při ZŠ Petrovice u Karviné (IROP)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II (OP VVV)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III (OP VVV)

- Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Ozonové generátory pro MŠ (Nadace ČEZ)

- Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

- Doučování žáků škol - financováno EU (NextGenerationEU)

Cambridge English

cambridge-logo-500px

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole.

Podrobnosti zde.