ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné
Metodik prevence PDF Tisk Email

Mgr. Petra Botorová

 

Konzultační hodiny: úterý 14:35 - 15:20 (sudý týden)
Ostatní dny po předchozí osobní či telefonické domluvě.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Naše škola podporuje zdravý životní styl žáků, proto klademe důraz na předcházení sociálně patologickým jevům (dále SPJ), které zaznamenávají ve společnosti velký nárůst. Zvolili jsme koncepci, která je založena na kontinuálním působení na žáky všech věkových kategorií od 1. do 9. ročníku.

 

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům, které jsou spojeny se SPJ, případně minimalizovat jejich dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření. Prevence SPJ u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti:

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita, delikvence, vandalismus aj.
 • ohrožení mravnosti a mravní výchovy
 • xenofobie, rasismus, intolerance
 • užívání návykových látek
 • patologické hráčství (gamblerství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí

S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.
 • Experimenty žáků s návykovými látkami.
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole.
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.
 • Projevy rasové a menšinové intolerance.
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání.
 • Závislost na počítačových hrách a hracích automatech.
 •  ... a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

 

Činnosti:

 • Žáci 6. ročníku se zúčastnili v termínu od 3. - 6. 9. 2018 adaptačního kurzu na chatě Studeničné v Beskydech. 
 • 1. 11. 2018 besedoval s dětmi sedmých ročníků nprap. Bc. Miroslav Kolatek na téma: Nebezpečí internetu.
 • Děti 1.C - 4.C, 2. a 3.B, 2. a 3.A besedovaly v termínech 28. 11., 29. 11. a 4. 12. 2018 s pracovnicí M. Žoltou o zdravé výživě, hygieně těla a zubů.
 • 4. 2. a 7. 2. 2019 byly děti prvních a druhých tříd proškoleny místní policistkou Vladimírou Doležalovou o pravidlech silničního provozu.
 • 18. 2. 2019 lektor Michal Malina ze společnosti Zdrhovadlo besedoval s dětmi 6. tříd na téma: Zdravé sebevědomí.
 • 19. 2. 2019 besedovali žáci 9. tříd s lektorem organizace Pavučina na téma: AIDS, sex a vztahy.
 • 25. 2. 2019 besedovali žáci 8. tříd s lektorem společnosti Zdrhovadlo na téma: Drogy.
 • 2. 4. 2019 se  dívky  díky  přínosnému přístupu p.uč. M. Istlové  dozvěděly mnoho o svém fyzickém i duševním vývoji. Paní učitelka velmi citlivě odpověděla na mnohé  otázky děvčat.
 • 10. 6. 2019 byly děti z 1.A - 5.A proškoleny studentkou stomatologie o ústní hygieně, správné technice čištění zubů.
 • 12. 6. 2019  žáci 4.A a 5.A  třídy besedovali s místní policistkou V. Doležalovou na téma: Bezpečně o prázdninách.
 

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:

- Odborná učebna chemie při ZŠ Petrovice u Karviné (IROP)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (OP VVV)

- Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné (Nadace ČEZ)

Vytvoření pracovního místa – vrátný (OPZ)

- Sportovní příměstský tábor 2018 - 2020 (OPZ)

- Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

Cambridge English

cambridge-logo-500px

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole.

Podrobnosti zde.