ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné
Metodik prevence PDF Tisk Email

Mgr. Petra Botorová

 

Konzultační hodiny: úterý 14:35 - 15:20 (sudý týden)
Ostatní dny po předchozí osobní či telefonické domluvě.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Naše škola podporuje zdravý životní styl žáků, proto klademe důraz na předcházení sociálně patologickým jevům (dále SPJ), které zaznamenávají ve společnosti velký nárůst. Zvolili jsme koncepci, která je založena na kontinuálním působení na žáky všech věkových kategorií od 1. do 9. ročníku.

 

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům, které jsou spojeny se SPJ, případně minimalizovat jejich dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření. Prevence SPJ u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti:

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita, delikvence, vandalismus aj.
 • ohrožení mravnosti a mravní výchovy
 • xenofobie, rasismus, intolerance
 • užívání návykových látek
 • patologické hráčství (gamblerství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí

S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.
 • Experimenty žáků s návykovými látkami.
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole.
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.
 • Projevy rasové a menšinové intolerance.
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání.
 • Závislost na počítačových hrách a hracích automatech.
 •  ... a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

 

Činnosti:

 • Děti 6. tříd absolvovaly od 7. do 10. 9. 2021 adaptační kurz na chatě Horní Bečva.
 • 4.11.2021 přišla za dětmi 1.A a 2.A třídy prap. Vladislava Doležalová. Jejím úkolem bylo formou  Policejních pohádek s preventivním charakterem, poučit děti, jak se správně zachovat v určitých situacích, např. když se dítě ztratí na koho se může obrátit apod. Děti byly poučeny se zásadami správného chování venku i doma a nebezpečím při kontaktu s cizí osobou.
 • 10.11.2021 proškolila třídy 1.B – 4.B prap. Vladislava Doležalová. Děti se formou pohádek dozvěděly o bezpečném chování doma i v okolí, či jak se zachovat v určitých situacích.
 • 28.2.2022 prap. Vladislava Doležalová pracovala s třídami 3. A, 4. A. Formou Policejních pohádek s preventivním charakterem poučila děti, jak se správně zachovat v určitých situacích, např. když se dítě ztratí. Děti byly poučeny se zásadami správného chování venku i doma a nebezpečím při kontaktu s cizí osobou.
 • 28.2 2022 paní prap. Vladislava Doležalová také pracovala s třídami 5. A a 5. B. Program se jmenoval: „Učíme se s Honzíkem" Cílem bylo seznámit děti se zásadami bezpečného chování a posílit jejich právní vědomí. Princip otázek a odpovědí v klíčových krizových situacích z různých oblastí: drogy a omamné látky, doprava, nález cizí věci, munice, kontakt s PČR, oznamování protiprávního jednání a jiné.
 • 7. 4. 2022 byly žákyně šestých tříd proškoleny paní učitelkou Markétou Istlovou o problémech spojených s dospíváním.
 • V pátek 13. 4. 2022 navštívil naší školu policejní preventista por. Miroslav Kolátek. S žáky sedmých ročníků si povídal o šikaně a kyberšikaně. Žáci se běžně pohybují v internetovém prostředí, proto považujeme téma kyberšikany za velmi důležité. Mnohé z řečeného školáci už slyšeli nebo viděli. Naším cílem nebylo žáky strašit tím, co nemilé je může ve virtuálním světě potkat, ale upozornit je na nebezpečí, které internet skrývá.
 • 7. 6. 2022 proběhla na škole beseda na téma: Trestní odpovědnost. Besedu vedl policejní preventista por. Bc. Miroslav Kolátek. Povídal si s dětmi o trestných činech, jejich případném postihu a následcích pro pachatele i oběti. Žákům vysvětlil, jak lehce se dá sejít z cesty.
 • 7. 6. 2022 por. Bc Miroslav Kolátek také proškolil třídu 6.A na téma: Kyberšikana a rizika spojená s používáním internetu a jiných informačních a komunikačních technologií. Zaměření se na tento problém je pro všechny dospívající děti velmi důležité. Kdo dnes není on-line, jako by ani nebyl. Pan Kolátek vysvětlil dětem, jak jsou různá data, informace v kyberprostoru zneužitelná.
 

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:

- Odborná učebna chemie při ZŠ Petrovice u Karviné (IROP)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II (OP VVV)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III (OP VVV)

- Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Ozonové generátory pro MŠ (Nadace ČEZ)

- Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

- Doučování žáků škol - financováno EU (NextGenerationEU)

Cambridge English

cambridge-logo-500px

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole.

Podrobnosti zde.