ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné
Plán školních akcí pro školní rok 2017/2018 PDF Tisk Email
září:  
  Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku
  Škola v přírodě v Chorvatsku
říjen:  
  Branný den
listopad:  
   -
prosinec:  
  Vánoční zpívání
leden:  
  Olympijský den
  Školní ples
únor:  
  Lyžařský kurz
  Karneval
březen:  
  Čteme rádi 8
  Řemeslný jarmark
duben:  
  Zápis do 1. tříd
  Po hranicích Petrovic
  Den Země
květen:  
  Zápis do MŠ
  Škola v přírodě
  Zájezd do PL (Stare Miasto)
červen:  
  Radovánky aneb dětský den
  Dopravní hraní

ZŠ Petrovice

září:  
  Bezpečně do školy
říjen:  
  Podzimní sběr papíru
listopad:  
  Den otevřených dveří
prosinec:  
   
leden:  
   
únor:  
  Karneval
březen:  
  Čteme rádi VIII
   
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Jarní sběr papíru
květen:  
  Den otevřených dveří
červen:  
  Školní výlety

ZŠ Marklovice

září:  
  Bezpečně do školy
  Den prvňáčků
říjen:  
  Podzimní sběr papíru
  Soutěž všestrannosti
  Oranžový den - dýňohraní
listopad:  
  Den otevřených dveří
  Pěvecká soutěž
prosinec:  
  Čertí škola
  Vánoční zpívání
leden:  
  Plesová dílna
  Fotbalový zápas
  Turnaj ve vybíjené
únor:  
  Karneval
  Den zdraví
březen:  
  Čteme rádi VIII
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Jarní sběr papíru
  Ekoden
  Čarodějnice v Marklovicích
květen:  
  Den otevřených dveří
  Škola v přírodě
  Den matek s Adolfem Dudkem
červen:  
  Radovánky
  Školní výlety

ZŠ Závada

září:  
  -
říjen:  
  Podzimní sběr papíru
  Drakiáda
listopad:  
  Den otevřených dveří
  Školní strašení - lampionový průvod
prosinec:  
  Mikulášská škola
  Vánoční besídka
leden  
  Projektový den - Zdravé zuby
  Bruslení
únor:  
  Ples SRPŠ
březen:  
  Karneval
  Čteme rádi
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Den Země
  Jarní sběr papíru
květen:  
  Den otevřených dveří
  Besídka ke Dni matek
červen:  
  Radovánky

MŠ Petrovice

září:  
  Návštěva kostela sv. Martina
říjen:  
  Podzimní hrátky se zvířátky - akce pro rodiče a děti
listopad:  
  Vítání Martina - akce pro rodiče a děti
prosinec:  
  Čertovsko-andělský týden
  Setkání u vánočního stromečku - akce pro rodiče a děti
leden:  
  Tříkrálová návštěva kostela sv. Martina
únor:  
  Beseda s hasičem
  Malý karneval
březen:  
  Beseda s knihovnicí, návštěva knihovny
  Jarní hudební dílna - akce pro rodiče a děti
duben:  
  Návštěva přírodovědné stanice
květen:  
  Zápis do MŠ
  Sváteční posezení s maminkami
  Školáci nanečisto
červen:  
  Oslava dětského dne
  Školní výlet
  Slavnostní rozloučení s budoucími školáky
 

MŠ Marklovice

září:  
  Drakiáda na Hrádku - výlet do hor s rodiči 
říjen:  
  Podzimáček
listopad:  
  Stezka odvahy spojená s lampiónovým průvodem
prosinec:  
  Mikuláš s čertem jsou tu zas
  Vánoční besídka - akce pro rodiče a děti
leden:  
  My tři králové....
únor:  
  Karneval
březen:  
  Vynášení Morény
  Nejskrásnější symbol jara - soutěž pro rodiče a děti
duben:  
  Barevný týden
květen:  
  Zápis do MŠ
  Besídka ke Dni matek
  Skřítek přírodníček zve děti do lesa
červen:  
  Slavíme Den dětí
  "HOŘÍ" - pravý hasičský poplach
  Škola v přírodě
  Z pohádky do pohádky - akce pro rodiče a děti

MŠ Závada

září:  
  Plavecký výcvik
říjen:  
  Drakiáda
  Halloweenské strašení
listopad:  
  Beseda s knihovnicí
prosinec:  
  Mikuláš v MŠ
  Vánoční besídka
  Výstava betlémů na Slezskoostravském hradě
leden:  
  Sněhová víla
únor:  
  Karneval
březen:  
  Večer s Andersenem
  Preventivní program Policie ČR
duben:  
  Ekohrátky
  Velikonoce v MŠ
květen:  
  Zápis do MŠ
  Besídka ke Dni matek
  Škola v přírodě
červen:  
  Den dětí
  Radovánky
 

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (OP VVV)

- Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné (Nadace ČEZ)

Vytvoření pracovního místa – vrátný (OPZ)

- Sportovní příměstský tábor 2018 - 2020 (OPZ)

- Šance pro každého žáka

- Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

Cambridge English

cambridge-logo-500px

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole.

Podrobnosti zde.