ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné
Plán školních akcí pro školní rok 2018/2019 PDF Tisk Email
září:  
  Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku
  Škola v přírodě v Chorvatsku
  Po hranicích Petrovic
říjen:  
  100. výročí vzniku ČSR - projektový den
listopad:  
  Řemeslo má zlaté dno
prosinec:  
  -
leden:  
  Badmintonový turnaj pro rodiče a děti
únor:  
  Lyžařský kurz
  Karneval
březen:  
  Čteme rádi 9
duben:  
  Zápis do 1. tříd
  Den Země
květen:  
  Dopravní hraní
  Družební pobyt žáků z Polska (Stare Miasto)
červen:  
  Radovánky aneb dětský den

ZŠ Petrovice

září:  
  Výlet rodičů s dětmi na Prašivou
  Bezpečně do školy
  Dravci
říjen:  
  Škola v přírodě - Horní Bečva
  100. výročí vzniku ČSR - projektový den
listopad:  
  Podzimní sběr papíru
  Den otevřených dveří
  Podzimní sportování
prosinec:  
  Vánoční besídka
leden:  
  Víkendové bruslení
únor:  
  Karneval
  Lyžařský kurz
březen:  
  Čteme rádi 9
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Jarní sběr papíru
  Den Země
květen:  
  Den otevřených dveří
  Den rodiny
červen:  
  Radovánky pro děti
  Dopravní hraní
  Školní výlety

ZŠ Marklovice

září:  
  Bezpečně do školy
říjen:  
  Škola v přírodě
  Den prvňáčků
listopad:  
  Den otevřených dveří
  Podzimní sběr papíru
  Soutěž všestrannosti
prosinec:  
  Čertí škola
  Vánoční dílny s besídkou
  Vánoce na Slezskoostravském hradě
leden:  
  Plesová dílna
  Bruslení
  Turnaj ve vybíjené
únor:  
  Karneval
  Den zdraví
březen:  
  Čteme rádi 9
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Jarní sběr papíru
  Čarodějnice v Marklovicích
  Ekoden
květen:  
  Den otevřených dveří
  Den rodiny
  Škola v přírodě
červen:  
  Radovánky
  Školní výlety

ZŠ Závada

září:  
  Malování mandal
říjen:  
  Podzimní sběr papíru
  Drakiáda
listopad:  
  Den otevřených dveří
  Škola v přírodě
prosinec:  
  Mikulášská škola
  Vánoční besídka
leden  
  Zdravé zuby - projektový den
  Bruslení
únor:  
  Ples SRPŠ
  Karneval
březen:  
  Vynášení zimy
  Čteme rádi
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Den Země
  Jarní sběr papíru
květen:  
  Den otevřených dveří
  Besídka ke Dni matek
  Den slunce
červen:  
  Radovánky
  Kotlíkohraní

MŠ Petrovice

září:  
  Stezka odvážného předškoláka
  Hasiči včera a dnes - výstava
říjen:  
  Odpoledne s pohádkou - akce pro děti s rodiči
listopad:  
  Svět techniky v Ostravě
prosinec:  
  Čertovsko-andělský týden
  Vánoční besídky
leden:  
  Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ
únor:  
  Beseda s hasičem
  Karneval
březen:  
  Návštěva knihovny
  Jarní odpolední akce pro děti a rodiče
duben:  
  Návštěva přírodovědné stanice
květen:  
  Zápis do MŠ
  Sváteční posezení s maminkami
červen:  
  Návštěva dobrovolných hasičů
  "Školáci nanečisto" - budoucí prvňáčci v ZŠ
  Školní výlet
  Slavnostní rozloučení s budoucími školáky
 

MŠ Marklovice

září:  
  Drakiáda
  Bramborobraní
říjen:  
  Soutěž o nejkrásnějšího podzimáčka
listopad:  
  Stezka odvahy s lampiónovým průvodem
prosinec:  
  Mikulášská nadílka 
  Ježíšek naděluje
leden:  
  My tři králové... 
únor:  
  Karneval 
březen:  
  Vynášení Morény 
  Soutěž o nejkrásnější symbol jara
duben:  
  Návštěva předškoláků v ZŠ
  Hoří! - hasičský poplach
  Barevný týden
  Skřítek přírodníček zce děti do lesa
květen:  
  Zápis do MŠ
  Besídka ke Dni matek
  Škola v přírodě
červen:  
  Slavíme Den dětí
  Z pohádky do pohádky - akce pro rodiče a děti

MŠ Závada

září:  
  Naše zahrada
říjen:  
  Halloweenské strašení + Ekohrátky
  Řemeslný jarmark SŠTaS
prosinec:  
  Mikuláš v MŠ
  Vánoční besídka
  Výstava betlémů na Slezskoostravském hradě
leden:  
  -
únor:  
  Karneval
březen:  
  Večer s Andersenem
  Preventivní program Policie ČR
  Vystoupení v Domově důchodců
duben:  
  Hasiči
  Návštěva přírodovědné stanice
květen:  
  Zápis do MŠ
  Besídka ke Dni matek
  Planetárium ve školce
červen:  
  Radovánky + rozloučení s předškoláky
  Den dětí
 

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:

- Odborná učebna chemie při ZŠ Petrovice u Karviné (IROP)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (OP VVV)

- Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné (Nadace ČEZ)

Vytvoření pracovního místa – vrátný (OPZ)

- Sportovní příměstský tábor 2018 - 2020 (OPZ)

- Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

Cambridge English

cambridge-logo-500px

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole.

Podrobnosti zde.