ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné
Plán školních akcí pro školní rok 2018/2019 PDF Tisk Email
září:  
  Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku
  Škola v přírodě v Chorvatsku
  Po hranicích Petrovic
říjen:  
  100. výročí vzniku ČSR - projektový den
listopad:  
  Řemeslo má zlaté dno
prosinec:  
  -
leden:  
  Badmintonový turnaj pro rodiče a děti
únor:  
  Lyžařský kurz
  Karneval
březen:  
  Čteme rádi 9
duben:  
  Zápis do 1. tříd
  Den Země
květen:  
  Dopravní hraní
  Družební pobyt žáků z Polska (Stare Miasto)
červen:  
  Radovánky aneb dětský den

ZŠ Petrovice

září:  
   
říjen:  
  Podzimní sběr papíru
listopad:  
   
prosinec:  
   
leden:  
   
únor:  
  Karneval
březen:  
  Čteme rádi 9
   
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Jarní sběr papíru
květen:  
  Den otevřených dveří
červen:  
  Školní výlety

ZŠ Marklovice

září:  
  Bezpečně do školy
   
říjen:  
  Podzimní sběr papíru
   
   
listopad:  
  Den otevřených dveří
   
prosinec:  
   
   
leden:  
   
   
   
únor:  
  Karneval
   
březen:  
  Čteme rádi 9
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Jarní sběr papíru
   
   
květen:  
  Den otevřených dveří
   
   
červen:  
  Radovánky
  Školní výlety

ZŠ Závada

září:  
  Malování mandal
říjen:  
  Podzimní sběr papíru
  Drakiáda
listopad:  
  Den otevřených dveří
  Škola v přírodě
prosinec:  
  Mikulášská škola
  Vánoční besídka
leden  
  Zdravé zuby - projektový den
  Bruslení
únor:  
  Ples SRPŠ
  Karneval
březen:  
  Vynášení zimy
  Čteme rádi
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Den Země
  Jarní sběr papíru
květen:  
  Den otevřených dveří
  Besídka ke Dni matek
  Den slunce
červen:  
  Radovánky
  Kotlíkohraní

MŠ Petrovice

září:  
   
říjen:  
   
listopad:  
   
prosinec:  
   
leden:  
   
únor:  
   
březen:  
   
duben:  
   
květen:  
  Zápis do MŠ
červen:  
  Školní výlet
  Slavnostní rozloučení s budoucími školáky
 

MŠ Marklovice

září:  
  Drakiáda
  Bramborobraní
říjen:  
  Soutěž o nejkrásnějšího podzimáčka
listopad:  
  Stezka odvahy s lampiónovým průvodem
prosinec:  
  Mikulášská nadílka 
  Ježíšek naděluje
leden:  
  My tři králové... 
únor:  
  Karneval 
březen:  
  Vynášení Morény 
  Soutěž o nejkrásnější symbol jara
duben:  
  Návštěva předškoláků v ZŠ
  Hoří! - hasičský poplach
  Barevný týden
  Skřítek přírodníček zce děti do lesa
květen:  
  Zápis do MŠ
  Besídka ke Dni matek
  Škola v přírodě
červen:  
  Slavíme Den dětí
  Z pohádky do pohádky - akce pro rodiče a děti

MŠ Závada

září:  
   
říjen:  
   
listopad:  
   
prosinec:  
  Mikuláš v MŠ
  Vánoční besídka
leden:  
   
únor:  
  Karneval
březen:  
  Večer s Andersenem
duben:  
   
květen:  
  Zápis do MŠ
  Besídka ke Dni matek
červen:  
  Radovánky
 

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (OP VVV)

- Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné (Nadace ČEZ)

Vytvoření pracovního místa – vrátný (OPZ)

- Sportovní příměstský tábor 2018 - 2020 (OPZ)

- Šance pro každého žáka

- Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

Cambridge English

cambridge-logo-500px

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole.

Podrobnosti zde.