ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné
Plán školních akcí pro školní rok 2021/2022 PDF Tisk Email
září:  
  Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku
říjen:  
  Oslavy 100 let české školy v Petrovicích
listopad:  
  -
prosinec:  
  -
leden:  
  -
únor:  
  Lyžařský kurz
březen:  
  Čteme rádi XI
duben:  
  Zápis do 1. tříd
  Den Země
květen:  
  -
červen:  
  -

ZŠ Petrovice

září:  
  Bezpečně do školy - projekt
říjen:  
  Návštěva dopravního hřiště
  Podzimní sběr papíru
listopad:  
  Škola v přírodě - Jeseníky
prosinec:  
  -
leden:  
  -
únor:  
  Lyžařský kurz - 1. stupěň
březen:  
  Karneval
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Jarní sběr papíru
květen:  
  Dopravní soutěž
  Den rodiny
červen:  
  Den dětí

ZŠ Marklovice

září:  
  Bezpečně do školy
říjen:  
  -
listopad:  
  Oranžový den - dýňohraní
prosinec:  
  Čertovská škola
leden:  
  -
únor:  
  -
březen:  
  Čteme rádi
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Den Země
  Čarodějnice v Marklovicích
květen:  
  Den rodiny
  Škola v přírodě
červen:  
  Radovánky

ZŠ Závada

září:  
  -
říjen:  
  Bezpečně do školy
  Drakiáda
listopad:  
  Školní strašení
prosinec:  
  Mikulášská škola
  Vánoční dílny
leden  
  Zdravé zuby - projekt
únor:  
  Ples SRPŠ
  Karneval
březen:  
  Vynášení zimy
  Čteme rádi
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Den Země
květen:  
  Besídka ke Dni matek
červen:  
  Škola v přírodě
  Radovánky
  Kotlíkohraní

MŠ Petrovice

září:  
  -
říjen:  
  Exkurze na kozí farmu
  Hrajeme si na strašidla - odpolední akce pro rodiče a děti
listopad:  
  Čarování se zvířátky
prosinec:  
  Čertovsko-andělský týden
leden:  
  -
únor:  
  Malý karneval
březen:  
  Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ
duben:  
  Jarní odpolední akce pro rodiče a děti
květen:  
  Zápis do MŠ
  Besídky ke Dni matek
červen:  
  Škola v přírodě
  Den dětí v MŠ
  Školáci nanečisto
  Rozloučení se školním rokem - odpolední akce pro rodiče a děti
 

MŠ Marklovice

září:  
  Výlet do Dinoparku
  Podzimní slavnosti (akce pro děti a rodiče)
říjen:  
  Soutěž o nejkrásnějšího Podzimáčka
  Výlet do ZOO
listopad:  
  Stezka odvahy strašidel (akce pro děti a rodiče)
prosinec:  
  Mikuláš s čertem jsou tu zas (nadílka)
  Půjdem spolu do Betléma (akce pro děti a rodiče)
  Ježíšek naděluje - koledování s nadílkou
leden:  
  My tři králové.... - přání v pečovatelském domě
  Výlet do Světa techniky
únor:  
  Malý Karneval ve školce
  Soutěž o nejkrásnější sněhovou vločku
březen:  
  Jarní Karneval s Hopsalínem
  Vynášení Morény
duben:  
  Návštěva předškoláků v ZŠ
  Barevný týden - projekt
  HOŘÍ - beseda s hasiči
květen:  
  Zápis do MŠ
  Besídka ke Dni matek
  Návštěva Fryštátského zámku
  Skřítek přírodníček zve děti do lesa
červen:  
  Slavíme Den dětí
  Výlet do hor (sobotní akce pro děti a rodiče)
  Škola v přírodě

MŠ Závada

září:  
  Návštěva Včelí banky
říjen:  
  Návštěva stanice mladých přírodovědců
  Loučení s podzimem - akce s rodiči
listopad:  
  Dětský park Žirafa - Ostrava
prosinec:  
  Štědrý den v MŠ
leden:  
  Beseda s Červeným křížem
únor:  
  Karneval
  Zimní olympiáda
březen:  
  Vítání jara
duben:  
  Návštěva hasičské zbrojnice v Karviné
  Velikonoční tvoření s rodiči
květen:  
  Zápis do MŠ
  Návštěva statku
červen:  
  Den dětí
  Škola v přírodě
  Den otců - netradiční závody
 

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:

- Odborná učebna chemie při ZŠ Petrovice u Karviné (IROP)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II (OP VVV)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III (OP VVV)

- Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Ozonové generátory pro MŠ (Nadace ČEZ)

- Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

- Doučování žáků škol - financováno EU (NextGenerationEU)

Cambridge English

cambridge-logo-500px

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole.

Podrobnosti zde.