Plán školních akcí pro školní rok 2019/2020 Tisk
září:  
  Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku
  Škola v přírodě v Chorvatsku
říjen:  
  Den prevence - projektový den
listopad:  
  Ochrana člověka za mimořádných situací
prosinec:  
  Řemeslný jarmark
  Vánoční zpívání
leden:  
  Plave celá škola
únor:  
  Lyžařský kurz
březen:  
  Karneval
  Čteme rádi 10
duben:  
  Zápis do 1. tříd
  Den Země
  Škola v přírodě
květen:  
  Dopravní hraní
  Družební pobyt žáků v Polsku (Stare Miasto)
červen:  
  Radovánky

ZŠ Petrovice

září:  
  Bezpečně do školy
  KOVOZOO - výlet rodičů s dětmi
říjen:  
  Podzimní sběr papíru
listopad:  
  Podzimní sportování
  Den otevřených dveří
prosinec:  
  Vánoční zpívání
leden:  
  Víkendové bruslení
únor:  
  Lyžařský kurz
březen:  
  Čteme rádi 10
  Noc s Andersenem
  Karneval
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Jarní sběr papíru
  Den Země
  Škola v přírodě
květen:  
  Den otevřených dveří
  Den rodiny - soutěžní odpoledne v přírodě
červen:  
  Radovánky pro děti
  Školní výlety

ZŠ Marklovice

září:  
  Bezpečně do školy
říjen:  
  Soutěž všestrannosti
  Hrátky s abecedou
  Podzimní sběr papíru
listopad:  
  Den otevřených dveří
  Oranžový den - dýňohraní
prosinec:  
  Den andělských tváří
leden:  
  Plesová dílna
  Turnaj ve vybíjené
únor:  
  Lyžařský kurz
březen:  
  Karneval
  Čteme rádi 10
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Přípravné školičky pro předškoláky
  Jarní sběr papíru
  Čarodějnice v Marklovicích
  Škola v přírodě
květen:  
  Den otevřených dveří
  Den rodiny
červen:  
  Radovánky
  Školní výlety

ZŠ Závada

září:  
  Bezpečně do školy
říjen:  
  Podzimní sběr papíru
  Drakiáda
listopad:  
  Den otevřených dveří
prosinec:  
  Mikulášská besídka
  Vánoční dílny
leden  
  Zdravé zuby - projekt
únor:  
  Ples SRPŠ
  Karneval
březen:  
  Vynášení zimy
  Čteme rádi
  Noc s Andersenem
duben:  
  Zápis do 1. třídy
  Den Země
  Jarní sběr papíru
květen:  
  Den otevřených dveří
  Besídka ke Dni matek
červen:  
  Radovánky
  Škola v přírodě
  Kotlíkohraní

MŠ Petrovice

září:  
  Divadélko v MŠ
říjen:  
  Návštěva přírodovědné stanice
listopad:  
  Hrajeme si na strašidla - akce pro rodiče a děti
prosinec:  
  Čertovsko-andělský týden
  Mikulášská nadílka
  Vánoční besídky
  Návštěva Slezskoostravského hradu
leden:  
  Zimní radovánky - hudebně taneční program
únor:  
  Beseda s hasičem
  Zájezd do Světa techniky v Ostravě
březen:  
  Jarní odpoledne - akce pro rodiče a děti
  Karneval
duben:  
  Návštěva MěDK Karviná
  Divadlo loutek
květen:  
  Zápis do MŠ
  Besídky ke Dni matek
  Škola v přírodě
červen:  
  Dětský den
  Školáci nanečisto
  Slavnostní rozloučení s budoucími školáky
  Rozloučení se školním rokem - akce pro rodiče a děti
 

MŠ Marklovice

září:  
  Z pohádky do pohádky - akce pro rodiče a děti
  Výlet do ZOO Ostrava
říjen:  
  Soutěž o nejkrásnějšího podzimáčka
listopad:  
  Stezka odvahy s lampiónovým průvodem
prosinec:  
  Mikulášská nadílka 
  Ježíšek naděluje
  Vánoční jarmark - akce pro rodiče a děti
leden:  
  My tři králové... 
únor:  
  Soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka
  Výlet do Světa techniky
březen:  
  Karneval
  Vynášení Morény 
duben:  
  Návštěva předškoláků v ZŠ
  Hoří! - hasičský poplach
  Barevný týden
  Skřítek přírodníček zce děti do lesa
květen:  
  Zápis do MŠ
  Besídka ke Dni matek
  Škola v přírodě
červen:  
  Slavíme Den dětí
  Letní školková olympiáda - akce pro rodiče a děti

MŠ Závada

září:  
  Divadélko Šamšula
říjen:  
  JoJo park Ostrava
  Podzimní hrátky
listopad:  
  Pyžamkový den
prosinec:  
  Mikulášská nadílka
  Vánoční besídka
leden:  
  Nemoci se nebojíme
únor:  
  Karneval
  Návštěva knihovny
březen:  
  Vítání jara
  Návštěva přírodovědné stanice
duben:  
  Hasiči
  Velikonoční tvoření
květen:  
  Zápis do MŠ
  Besídka ke Dni matek
  Škola v přírodě
červen:  
  Rozloučení s předškoláky
  Den dětí