Výsledky jazykových zkoušek Cambridge Tisk
20.09.2021 09:50

V červnu minulého školního roku i přes několikaměsíční distanční výuku proběhly opět jazykové zkoušky z anglického jazyka – Cambridge „KET FOR SCHOOLS". Příprava žáků 9. ročníku probíhala formou distančního kroužku pod vedením učitelky anglického jazyka, paní Renáty Sikorové. Jako každoročně lektoři akreditované společnosti zkoušeli žáky z jejich jazykové úrovně. Zkouška proběhla na jazykové škole Cloverleaf Ostrava a účastnili se jí čtyři žáci, z toho tři žáci svým vynikajícím výsledkem získali úroveň B1 podle evropského referenčního rámce pro hodnocení úrovně jazyka.
Všichni žáci získali certifikát a všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším vzdělávání. 

Ing. Renáta Sikorová