Metodik prevence Tisk

Mgr. Petra Botorová

 

Konzultační hodiny: pondělí 14:35 - 15:20 (sudý týden)
Ostatní dny po předchozí osobní či telefonické domluvě.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Naše škola podporuje zdravý životní styl žáků, proto klademe důraz na předcházení sociálně patologickým jevům (dále SPJ), které zaznamenávají ve společnosti velký nárůst. Zvolili jsme koncepci, která je založena na kontinuálním působení na žáky všech věkových kategorií od 1. do 9. ročníku.

 

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům, které jsou spojeny se SPJ, případně minimalizovat jejich dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření. Prevence SPJ u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti:

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita, delikvence, vandalismus aj.
 • ohrožení mravnosti a mravní výchovy
 • xenofobie, rasismus, intolerance
 • užívání návykových látek
 • patologické hráčství (gamblerství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí

S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.
 • Experimenty žáků s návykovými látkami.
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole.
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.
 • Projevy rasové a menšinové intolerance.
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání.
 • Závislost na počítačových hrách a hracích automatech.
 •  ... a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

 

Činnosti:

 • 1. – 4. 9. 2020 se šesté třídy zúčastnily adaptačního kurzu na chatě Bečva v Horní Bečvě.